Poprawa stanu powietrza w Aglomeracji Wałbrzyskiej - Gmina Świdnica

 • UWAGA PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZĄ INFORMACJĄ.

  WSTĘPNA DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE

   

  Szanowni Państwo,

  z przyjemnością informujemy, że nasza gmina wspólnie z innymi gminami z terenu Aglomeracji Wałbrzyskiej przystąpiła do opracowania wniosku o dotację na wymianę kotłów grzewczych oraz modernizację instalacji grzewczej w budynkach i  lokalach mieszkalnych.

  Realizacja projektu rozpocznie się wyłącznie po przyznaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

  Złożenie wstępnej deklaracji przystąpienia do projektu nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dofinansowania, jednak osoby, które w sposób rzetelny wypełnią deklarację mogą liczyć na preferencję w dalszym postępowaniu związanym z przyznaniem dotacji.

  Deklaracje zbierane będa do 31.12.2018 r. 

  Przewidywana maksymalna wartość dotacji to około  10 tys. zł dla lokalu w budynku wielorodzinnym oraz maksymalnie około 25 tys. zł w budynku jednorodzinnym/bliźniaku/zabudowie szeregowej. Wartość dotacji nie może przekraczać 70% wydatków, które podlegają refundacji. 

  Wartości te mogą ulec zmianie  w zależności od decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz gmin, które będą składać wniosek o dotację ze środków Unii Europejskiej.

  Właściwe rozpoznanie potrzeb wynika z warunków jakie trzeba spełnić aby uzyskać dofinansowanie. Poniżej przedstawiamy najważniejsze:
  1. Wymiana musi dotyczyć podstawowego źródła ogrzewania  zasilanego paliwem stałym gorszego niż tzw. Klasa V. Podstawowe informacje na tamat klas kotłów można znaleźć pod adresem  http://czysteogrzewanie.pl/kociol/norma-pn-en-303-5-2012/ 
  2.Obowiązkowe przygotowanie  audytu energetycznego minimum w wersji uproszczonej przed przystąpieniem do realizacji inwestycji 
  3. Zakres modernizacji musi być zgodny z audytem. W pierwszej kolejności trzeba rozważać podłączenie budynku lub lokalu do sieci ciepłowniczej. Wyłącznie w sytuacji, w której nie będzie to możliwe można kocioł zastąpić innym urządzeniem. 
  4. D
  ofinansowanie można uzyskać na inwestycję związaną wyłącznie z zastąpieniem kotła opalanego paliwem stałym (np. koks, ekogorszek, węgiel) z wyłączeniem biomasy ( np. pellet, drewno) 
  5.Mieszkaniec ubiegający się o dotacje musi mieć tytuł prawny do realizacji inwestycji (np. musi być właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości). O dotację nie mogą ubiegac się osoby zamieszkujące w lokalach komunalnych.
  6. Brak jest możliwości wymiany kotła na kocioł węglowy, opalany ekogroszkiem, koksem, miałem węglowym, itp. 
  7. Obowiązkowe będzie zapewnienie 100% środków własnych na zrealizowanie inwestycji. Dotacja zostanie wypłacona po całkowitym zrealizowaniu projektu jako refundacja 
  8. Wymieniane kotły muszą spełniać warunki określone w dyrektywie UE dot. ekoprojektu. Informacje na temat "ekoprojektu". Informację dot. dyrektywy znajdują się pod następującym linkiem: https://europa.eu/youreurope/business/product/eco-design/index_pl.htm
  9. Budynek musi spełniać wymagania energetyczne na poziomie 450 kWh/m2/rok (niniejsza deklaracja pomoże Gminie w określeniu czy nieruchomość spełnia ten warunek).  Z tego warunku zwolnione mogą być nieruchomości wpisane do rejestru lub ewidencji zabytków. Link do Rejestru zabytków https://wosoz.ibip.wroc.pl/public/?id=92696. Informacje dot. Gminnej Ewidencji Zabytków mozna uzyskać w Urzędzie Gminy lub Miasta. 
  10. W wyniku realizacji inwestycji zostanie ograniczona emisja CO2 minimum o 30%
  11. W dotowanym budynku lub lokalu nie może być prowadzona działaność gospodarcza. 
  12. Osoba lub podmiot zgłaszający musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w dalszej części zgłoszenia) 

  Osoby, które już zrealizowały inwestycje mogą przystąpić do programu pod warunkiem, że posiadają audyt energetyczny nie starszy niż 2 lata od momentu składania wniosku przez gminę w konkursie.   

  UWAGA: po naciśnięciu strzałki zostaniecie Państwo przekierowani do formularza, w którym należy wybrać czy chcecie Państwo realizować inwestycje w budynku mieszkalnym czy w lokalu mieszkalnym. Po wybraniu właściwej opcji zostaniecie Państwo przeniesieni do odpowiedniego formularza deklaracji. W pierwszej kolejności należy podać hasło dostępu, które uzyskacie Państwo od pracownika gminy. 

  Uwaga: 

  jeżeli z jednego komputera wpisywane będzie więcej niże jedno zgłoszenie (co oznacza konieczność zastosowania więcej niż jednego hasła)  zalecamy wypełnianie zgłoszenia w trybie in cognito przeglądarki (taką funkcję oferuje np. chrome) lub też po zakończeniu pracy z jednym zgłoszeniem, a przed przystąpieniem do wypełniania kolejnego należy wyczyścić pliki cookies. Pod poniższym linkiem znajduje się film, który wyjaśnia jak to można zrobić. 

  https://www.youtube.com/watch?v=4SGxxoOYZec

  BARDZO PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z INSTRUKCJA PRZED WYPEŁNIENIEM WŁAŚCIWEJ CZĘŚCI FORMULARZA DEKLARACJI. 

Ładowanie
Ładowanie...